Da li ste u riziku da dobijete bolest srca?

 

Postoji više faktora koji osobu čine predisponiranom za dobijanje srčane bolesti. Osnovu čini genetski faktor koji je nepromenljiv, dok su faktori spoljašnje sredine i životne navike u velikoj meri podložne kontroli od strane jedinke.

Genetski faktor

Ako su jedan ili oba roditelja imala bolest srca, potomak će biti predisponiran za dobijanje iste bolesti. Značaj ovog faktora se ne može zanemeraiti, ali se svakako zdravim stilom života donekle može kontrolisati.

Fizička neaktivnost

Umerena, redovna fizička aktivnost dobra je prevencija bolesti srca. Treba koristiti svaku priliku da se organizam na ovaj način stimuliše, tako da se npr. osobama koje vole da gledaju televiziju, preporučuje da to rade vozeći sobni bicikl itd. Fizičku aktivnost treba povećavati sve dok se ne dostigne fizička spremnost da se u kontinuitetu obavlja rekreacija 30 do 40 minuta. Treba početi sa 10 minuta dnevno, povećavati dužinu trajanja za 10 minuta nedeljno, sve dok se ne dostigne optimum.

Pušenje cigareta

Pušači su znatno više izloženi riziku za dobijanje kardiovaskularnih bolesti od nepušača. U raznim studijama je dokazano da nikotin dovodi do suženja krvnih sudova, dok ugljen monoksid deluje direktno toksično na kardiovaskularni sistem.

Stres

Stres potiče primarno od naših mentalnih i emotivnih reakcija na dogadjaje oko nas. Ako se u toku dana broj otkucaja vaseg srca više puta u toku dana uveća, kao odgovor na razne dogadjaje u različitim okolnostima, to je znak da ste u povećanom riziku za dobijanje srčane bolesti.

Godine i pol

Muškarci češće obolevaju od srčanih bolesti od žena. Smatra se da osobe sa genetskom predispozicijom, moraju što pre da se uključe u sistem godišnjih kontrola kod kardiologa. Inače, zbog uticaja drugih loših faktora (dugotrajno sedenje, prekomerno uzimanje hrane, uzimanje visokokalorične – „brze“ hrane) svima se savetuju godišnje kardiološke kontrole počev od 35. godine.

Druge bolesti

Pridružene bolesti poput dijabetesa, hiperholesterolemije, gojaznosti, hipertenzije i ateroskleroze znatno uvećavaju rizik za obolevanje od kardiovaskularnih bolesti. U Euromediku možete uraditi kardiološki pregled po ceni od 1900 dinara (a tokom avgusta i septembra i po akcijskoj ceni od svega 1200 dinara). Cena ultrazvuka srca umesto 1800 dinara, tokom avgusta i septembra iznosi 1200 dinara.